Pośrednictwo

“Przytulny Kącik” to biuro, które świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami od 2003r. Zależy nam bardzo na tym, by w sposób kompleksowy i odpowiedzialny doprowadzić do szczęśliwego finału transakcje, które zostały nam powierzone przez Klientów. Współpracujemy najlepszymi notariuszami, rzeczoznawcami i bankami. Nasza prowizja to max 3% wartości transakcji + VAT. Szanowni Państwo – zakup lub sprzedaż nieruchomości, to często jedna z najważniejszych transakcji, nie tylko finansowych w Państwa życiu. Zaufajcie profesjonalistom i skorzystajcie z naszych usług !!! Współpraca z nami to gwarancja bezpieczeństwa transakcji.

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

dowód osobisty,
zaświadczenie ze spółdzielni (ważne 1 miesiąc),
odpis z księgi wieczystej (ważny 3 miesiące) – jeżeli mieszkanie posiada wpis do księgi wieczystej,
tytuł własności do lokalu (umowa notarialna kupna lub przydział ze spółdzielni, orzeczenie sądu o nabyciu prawa do spadku, umowa darowizny…), jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej powinno to być zaznaczone w zaświadczeniu ze spółdzielni.

MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE Z WPISEM DO KSIEGI WIECZYSTEJ, DOM

dowód osobisty,
akt notarialny nabycia lub inny akt własności,
odpis z księgi wieczystej,
wypis z rejestru gruntów,
zdjęcie, plan, zezwolenie na budowę, dziennik budowy, oświadczenie inspektora nadzoru i inne, w zależności od specyfiki i stanu technicznego obiektu (dotyczy domu w trakcie budowy).

DZIAŁKĘ

dowód osobisty,
akt notarialny lub inny akt własności,
mapkę geodezyjną,
wypis z księgi wieczystej,
wypis z rejestru gruntów,
zaświadczenie o planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy.

Wykaz
dokumentów jakie powinien okazać sprzedający